Aktuálně ze ZŠ Stará Huť


BUBNOVÁNÍ VE ŠKOLE_02. 04.2019Recyklohraní

Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více na stránkách www.recyklohrani.cz.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny v budově školy. Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Naši žáci se zapojí také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

TELEFONICKÉ OMLUVY z vyučování:

GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) byla pro naši školu zřízena pozice pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tuto pozici vykonává od 25. 5. 2018 Ing. Petra Křivonosková, tel. kontakt 608 191 361, e-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz.

(Bližší informace o zřízení této pozice najdete na webových stránkách Obce Stará Huť - zápisy z jednání zastupitelstva obce).