Provoz ŠD

Ranní ŠD (Po-Pá): 6:30 - 7:45

Odpolední ŠD (Po-Pá): 11:45 - 17:00


1. odd. - žáci 1. ročníku

2. odd. - žáci 2. ročníku

3. odd. - žáci 3. a 4., popř.. 5. roč. (do kapacity)


Úhrada za ŠD

1. platba: 4 x 200 Kč = 800 Kč zaplatit do 19. 10. 2018

2. platba: 6 x 200 Kč = 1 200 Kč zaplatit do 18. 1. 2019  • Školní družina má ve školním roce 2018/19 3 oddělení
  • Celková kapacita ŠD je 75 žáků
  • Počet žáků v oddělení se postupně zapisuje od 1. roč. do naplnění kapacity (viz Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Stará Huť).
  • Vychovatelky ŠD

                 Marta Hejzlarová (tel.č. 739 029 795) - 2. oddělení                       Dana Kunrtová (tel. č. 728 825 410) - 3. oddělení
                 Jana Bartoňová (tel.č. 604 709 969) - 1. oddělení

  • Platbu uhraďte převodem na účet ZŠ - 524759309/0800 s přiděleným VS (info u vychovatelek ŠD).
  • Nebude-li úhrada za ŠD zaplacena v uvedeném termínu, může být žák ze ŠD vyloučen.
  • Všechna oddělení ŠD i ranní ŠD fungují v budově ZŠ.
  • Ke vstupu do budovy ZŠ, při vyzvedávání dítěte ze ŠD, potřebujete čip, který zakoupíte (70,-Kč), proti podpisu, u vychovatelky ŠD pí Kunrtové.

Dokumenty ke stažení:

Trvalá změna odchodů dítěte ze ŠD k přiložení k zápisnímu lístku. 


Vnitřní řád ŠD