Něco málo ze školního řádu...

 • slušně zdravím, umím poprosit a poděkovat
 • chovám se tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně
 • poslouchám a respektuji všechny dospělé osoby ve škole
 • svědomitě se připravuji na vyučování a plním domácí úkoly
 • chodím do školy včas - tj. nejpozději v 7.50 hodin
 • jsem vždy čistě a vhodně upraven a oblečen
 • starám se o své věci šetrně, neničím školní majetek a doma nechávám věci cenné a pro výuku zbytečné
 • v době vyučování se zdržuji ve školní budově a opouštím jí pouze v doprovodu učitele (nebo s jeho souhlasem)
 • neběhám a neskáču ze schodů, chodím po nich vpravo!
 • na tělesnou výchovu se převlékám do cvičebního úboru
 • pokud u sebe musím mít mobilní telefon, tak zůstane vypnutý v tašce během vyučování - přesto za něj škola neodpovídá


RODIČE

 • mě posílají do školy včas, vhodně upraveného a připraveného
 • informují školu o mém zdravotním stavu
 • zajímají se o dění ve škole, stejně jako o můj prospěch
 • dokládají důvody mé nepřítomnosti ve škole (nejpozději do 3 kalendářních dnů)
 • při plánované absenci mě omluví předem
 • při delší plánované absenci (rodinná dovolená) zváží její nutnost a žádají paní ředitelku (nárok na takové uvolnění je na 7 dní během školního roku)

Plné znění ŠŘ: