Projekty

Základní škola Stará Huť je zapojena do těchto projektů: