Školská rada

Od 29. 11. 2016 Školská rada pracuje ve složení:

PhDr. Lenka Felcmanová PhD.

Předsedkyně

Telefon: 777 612 257 

Email: l.e.felcmanova@seznam.cz 

Martin Němec

Člen (za zřizovatele)

Telefon: 605 221 587

Email: nemec.marty@gmail.com


Mgr. Iva Chroumalová

Členka 

Telefon: 724 259 159

Email: iva.chroumalova@email.cz


Ke stažení:

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon (https://files.zs-sh.webnode.cz/200002409-755e778428/SCAN0000.JPG) 

Školská rada ZŠ Stará Huť.

Zápis ze školské rady 7. 3. 2017.


Záznamy z jednání školské rady ve školním roce 2017/18 

Záznamy z jednání školské rady ve školním roce 2018/19 

Zápis ze školské rady 29. 11. 2016.

Zápis ze školské rady 6. 6. 2017.

Zápis  a usnesení ŠR 4.12.2018