Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Nabídku dostanou žáci v průběhu měsíce září 2018. Přihlášky na jednotlivé kroužky žák vrací třídní učitelce do konce září 2018.

Zahájení činnosti kroužků od října 2018.

Dramatický kroužek

Vedoucí: pí. Majzelová
Čas: pondělí po vyučování
Cena: 250 Kč / pololetí

Výtvarný koužek

Vedoucí: Bc. Michaela Černá
Čas: středa 14:30 - 15: 30
Cena: 250 Kč / pololetí


Jóga pro děti

Vedoucí: Jana Bartoňová

Čas: Čtvrtek 14:00 - 15:00

Cena: 250 Kč / pololetí

Florbal

Vedoucí: 
Mgr. Alžběta Lorencová
Čas: Úterý 14:00 - 16:00
Cena: 250 Kč / pololetí

Hra na nástroj (flétna)

Vedoucí: Mgr. Ilona Pilecká
Čas:  pondělí, úterý, čtvrtek -                 čas dle domluvy
Cena: 250 Kč / pololetí

Taneční kroužek

Vedoucí: Romana Mocová
Čas: Středa 16:00 - 17:00
         pátek 15:00 - 16:00
Cena: 250 Kč / pololetí

Rukodělné činnosti

Vedoucí: Dana Kunrtová
Čas: středa 15:30 - 16:30
Cena: 250 Kč / pololetí

ANJ kroužek

Vedoucí: Ing. Zlata Koukolíčková
Čas: pátek 13:30 - 15:00
Cena: 250 Kč / pololetí